Nhân Châu KP

Nhân Châu KP

Có niềm đam mê lập trình mãnh liệt từ năm cấp ba, tôi đã theo nghành lập "Kỹ thuật phần mềm" nhưng chuyện không như là mơ... Blog này là tâm huyết mà tôi muốn chia sẽ những gì tôi biết cho các bạn. Cảm ơn các bạn <3
Back to top button