Source Code

Chia sẽ source code (mã nguồn) hay do mình tự viết và nhặt nhạnh từ cộng đồng, mỗi bày viết điều ghi nguồn rõ ràng nếu tác giả không phải mình

[Template] Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí

[Template] Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí

Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí Metrica admin dashboard sử dụng Bootstrap 4 bao gồm các tính năng tuyệt vời để giúp xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Các tông màu của bố cục, thành phần, thành phần, widget và trang...

Code đăng nhập Facebook bằng Access token 2018

Code đăng nhập Facebook bằng Access token 2018

Thấy nhiều bạn hỏi code đăng nhập facebook bằng access token full quyền mà mình lang thang đi tìm, tìm quài cũng chỉ được code chuyển token thành cookie rồi dùng công cụ này nọ để thêm vào trình duyệt khá là phức tạp. Chính vì vậy nên mình ngồi...

Hướng dẫn thêm chức năng Upload Image cho TinyMCE

Hướng dẫn thêm chức năng Upload Image cho TinyMCE

TinyMCE là một nền tảng độc lập dựa trên Javascript HTML WYSIWYG được phát hành bởi LGPL web. Nó cung cấp một trình soạn thảo văn bản HTML, được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo ra nội dung web. Nó giúp chúng ta dễ dàng chỉnh sửa định...

[AutoIT] Code hiển thị ID và icon trong file shell32.dll

[AutoIT] Code hiển thị ID và icon trong file shell32.dll

Code này giúp bạn xem được tất cả các icon trong file shell32.dll của window, từ đó bạn có thể sử dụng các id này để hiển thị icon trong chương trình mã nguồn Autoit của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn xem icon của file khác thì chỉ cần...