Lập trình - Source code

Chia sẽ source code (mã nguồn) hay do mình tự viết và nhặt nhạnh từ cộng đồng, mỗi bày viết điều ghi nguồn rõ ràng nếu tác giả không phải mình

Code đăng nhập Facebook bằng Access token 2018

Code đăng nhập Facebook bằng Access token 2018

Thấy nhiều bạn hỏi code đăng nhập facebook bằng access token full quyền mà mình lang thang đi tìm, tìm quài cũng chỉ được code chuyển token thành cookie rồi dùng công cụ này nọ để thêm vào trình duyệt khá là phức tạp. Chính vì vậy nên mình ngồi...