ROM Smarphone

Chia sẽ rom

Chia sẽ ROM full 5 file cho Samsung Galaxy A9 2018

Chia sẽ ROM full 5 file cho Samsung Galaxy A9 2018

Rom Samsung A9 full 5 dùng để chạy Rom cho Samsung A9 2018 khi bị treo logo, unbrick cứu máy, nếu sau khi hard reset hay update rom vẫn không hết thì có thể sử dụng ROM này để cứu. Rom