Thủ thuật tổng hợp 2.1K

Code xóa tất cả các bài viết đang chờ (pending post) trong Group Facebook

   

Duyệt bài trong một Group lớn vài chục ngàn thành viên đôi khi là một công việc hại não, vì nó không chỉ đơn giản là bấm nút duyệt mà còn phải xóa đi các bài viết spam, quảng cáo linh tinh nữa chứ... Vì nút duyệt bấm thì nhanh nhưng nút Không duyệt (xóa) lại phức tạp ở bước xác nhận nên cứ ngày này qua ngày kia số lượng bài không Duyệt tăng cao nhưng bạn quá làm biến để xóa nó.

Chính vì vậy hôm nay mình share cho các bạn một đoạn code nhỏ giúp xóa các bài viết đang chờ duyệt (pending post) trong group facebook một các nhanh chóng sau khi đã duyệt các bài cần duyệt.

Bước 1: Để chạy code này bạn cần sử dụng máy tính, truy cập vào link duyệt bài viết của group mình quản lí https://www.facebook.com/groups/[tên hoặc id group]/pending/

Bước 2: Tìm đến class name của biểu tượng Từ chối bằng công cụ Kiểm tra phần tử của trình duyệt.

code-xoa-tat-ca-cac-bai-viet-dang-cho-pending-post-trong-group-facebook

Bước 2: Chuyển sang tab Console của trình duyệt và dán code sau vào.

var count_del = 0; 
var count_confirm = 0; 

var click_del = function () {
  //nút 'x', class: img sp_mDQtZip3VDG sx_b2d093 -> class này là lúc hiện tại mình share code, về sau có thể facebook sẽ đổi lại
  var inputs_del = document.getElementsByClassName('img sp_mDQtZip3VDG sx_b2d093'); 
  for(var i=0; i<inputs_del.length;i++) {
    if ( i == 10) { break; };
    count_del++;
    console.log("Click Delete " + count_del);
    inputs_del[i].click(); 
  };
};

var click_confirm = function () {
    //Click vào nút 'Xác nhận'
		var inputs_confirm = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 layerConfirm uiOverlayButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); 
    for(var i=0; i<inputs_confirm.length;i++) {
      if ( i == 10) { break; };
      count_confirm++;
      inputs_confirm[i].click();
		  console.log("Click Confirm " + count_confirm);
    };
};  

var click_ok = function () {
    //Click nút 'OK' sau khi xóa bài viết, giờ thì không còn bước này nữa
		var inputs_confirm = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 layerCancel uiOverlayButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); 
    for(var i=0; i<inputs_confirm.length;i++) {
      if ( i == 10) { break; };
      inputs_confirm[i].click();
		  console.log("Click OK ");
    };
}; 

var interval_del = setInterval( function () { click_del() }, 8000);
var interval_confirm = setInterval( function () { click_confirm() }, 3000);
var interval_ok = setInterval( function () { click_ok() }, 8000);

//Tự động kéo chuột đến cuối trang để tải thêm các bài viết đang chờ
var interval_bottom_page = setInterval( function () { window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight) }, 30000);

Nhớ chỉnh sửa class name của nút Từ chối để code hoạt động.

code-xoa-tat-ca-cac-bai-viet-dang-cho-pending-post-trong-group-facebook

Chúc các bạn thành công nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN