Source code - Tài nguyên 884

Hướng dẫn tạo Cron Job cho Hosting không hỗ trợ thông qua Google Script

   

Chào bà kon, lâu rồi mình không chia sẽ nội dung liên quan đến code vì bận công việc và một phần là trình gà nên cũng chẳng biết share cái gì  =))

Đến với bài viết ngày hôm nay mình chia sẽ đến các bạn một cách tạo Cronjob miễn phí hoàn toàn bằng Googe Script mà không cần sử dụng các dịch vụ cronjob trên internet như cron-job.org, easycron.com .có nhiều hạn chế.

Bắt đầu nào!!

Trước tiên chúng ta cần có một file thực thi công việc cần làm theo lịch, ví dụ như mình có file php dưới này.

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");

$file = fopen("test.txt","a+");
fwrite($file, "Cron Job success at ". date("d-m-Y H:i:s") ."\n");
fclose($file);

echo "Done!";
?>

Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào https://script.google.com để tạo một script mới.

Tạo Cron Job với Google Script

Nội dụng dự án các bạn copy code của mình dán vào và thay đổi thông tin cần thiết

function run() {
  // Chạy file test.php trên host, thay đổi bằng link của bạn
  var response = UrlFetchApp.fetch('https://tienich.xyz/test.php');
  
  // Nội dung hiển thị khi truy cập file test.php
  var responeContent = response.getContentText();
  
  // Gửi kết quả cronjob đến mail, điền email của bạn vào
  MailApp.sendEmail('emailcuaban@gmail.com', 'Kết quả Cron Job', responeContent);
}

Lưu dự án lại với tên nào dễ nhớ, sau đó khởi chạy lần đầu để cấp quyền cho dự án

Tạo Cron Job với Google Script

Tạo Cron Job với Google Script

Tạo Cron Job với Google Script

 

Sau khi cấp quyền và chạy lần đầu các bạn kiểm tra lại kết quả nếu bạn đã nhận được email là thành công.

Tiếp đến chúng ta sẽ lên lịch thực thi dự án này.

Quay lại trang chính Google Script sau đó bấm vào dấu 3 chấm bên phải của dự án vừa tạo và chọn "Kích hoạt"

Tạo Cron Job với Google Script

 

Chọn "Thêm trình kích hoạt" bên gốc dưới bên phải.

Tạo Cron Job với Google Script

Chọn lịch thực thi theo ý của bạn.

Nguồn sự kiện: Theo thời gian

Chọn loại trình kích hoạt dựa trên thời gian: đồng hồ điếm phút, giờ, tuần, tháng hay lịch cụ thể

Chọn khoảng thời gian

Ở đây mình sẽ cài đặt mỗi phút chạy một lần

Tạo Cron Job với Google Script

Như vậy là quá trình cài đặt Cron Job bằng Google Script đã hoàn tất, giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả thu được.

Tạo Cron Job với Google Script

File test.txt trên host của mình

Tạo Cron Job với Google Script

Email báo kết quả Cron job

 

Nếu thành công và thấy hay bạn hãy chia sẽ bài viết này nhé ^_^

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN