MWG Scanner - là một phần mềm hỗ trợ việc scan hóa đơn nhập hàng nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và hệ thống lại nơi lưu trữ các hóa đơn được ngăn nắp hơn.

Các tính năng chính:

  • Scan và tự đổi tên tập tin theo mẫu
  • Lưu các hóa đơn vào thư mục chung
  • Tạo các thư mục scan theo ngày tháng năm và số hóa đơn
  • Tùy chỉnh độ sáng, tương phản của ảnh trước khi scan

Hướng dẫn sử dụng các bạn hãy xem trong video nha

DOWNLOAD