Phần mềm 1.4K

MWG Scanner - Công cụ hỗ trợ scan hóa đơn nhập hàng nhanh hơn

   

MWG Scanner - là một phần mềm hỗ trợ việc scan hóa đơn nhập hàng nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và sắp xếp lại nơi lưu trữ các hóa đơn được ngăn nắp hơn.

Các tính năng chính:

  • Scan và tự đổi tên tập tin theo mẫu
  • Lưu các hóa đơn vào thư mục chung
  • Tạo các thư mục scan theo ngày tháng năm và số hóa đơn
  • Tùy chỉnh độ sáng, tương phản của ảnh trước khi scan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN