rom qsmart qs08

Chia sẽ rom chuẩn cho Qsmart Qs08 đã test ok, cứu máy treo logo, màn hình đen, boot loop... sử dụng SP Flash Tool bản mới nhất flash xong vào recovery wipe data là lên luôn, ko wipe sẽ bị treo logo nhé.

Download Q-Smart QS08-Stock.rar (291MB)

DOWNLOAD LINK MAX SPEED