ROM MOBELL S41

Rom được read ra từ máy mới đã wipe data nên dữ liệu trống, rom dùng cho việc update sửa lỗi treo logo, đen màn hay xóa mật khẩu màn hình. Rom chạy Android Go Edition trên nền Android 8.1 nên cũng mượt.

DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN

  • Sử dụng Miracle Box để flash file .bin
  • Nếu dính Google Account thì dùng Miracle Box Thunder 2.82 crack => Tab MTK=> Tab Extra => Frp remove => Done.