Chia sẽ rom Điện thoại Tplus J3 cho ae cứu máy, treo logo, mất sống, unbrick, ngược màn hình...

rom tplus J3

THÔNG TIN CẤU HÌNH

LV Mobile
Tplus J3
4GB
4.7
Android 6.0.1
512MB
5MP
2MP
2750

DOWNLOAD

ROM TPLUS_j3_sc7731.rar (571.25 MB)| Link Max Speed