Source code - Tài nguyên 313

[Template] Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí

   

Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí
Metrica v1.5 - Admin & Dashboard Template Tải Miễn Phí

Metrica admin dashboard sử dụng Bootstrap 4 bao gồm các tính năng tuyệt vời để giúp xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Các tông màu của bố cục, thành phần, thành phần, widget và trang ứng dụng được thiết kế và phát triển tốt cho phép bạn tạo bất kỳ ứng dụng dựa trên saas, bảng quản trị tùy chỉnh hoặc ứng dụng bảng điều khiển. Mã sạch và linh hoạt cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh nó.

Tính năng

 • Responsive layout (desktops, tablets, mobile devices)
 • Bootstrap v4.3.1
 • Clean and Flat design
 • HTML5 & CSS3
 • SASS Support
 • Material Horizontal and Vertical Layout
 • Horizontal and Vertical Layouts
 • Light and Dark Layouts
 • RTL Support
 • Analytics App
 • Crypto App
 • Project App
 • CRM App
 • Helpdesk App
 • Ecommerce App
 • Hospital App
 • Login, register, error pages
 • Login-alt, register-alt, error-alt pages
 • Vertical & Horizontal Layout
 • Email Templates
 • Form validation
 • Apex Charts Library
 • Invoice with ready print button
 • Profile page
 • Google, Vector maps & Leaflet maps
 • Drop zone file upload
 • Summernote Editor
 • 8+ Charts Library
 • Datatables, Footable, Jsgrid & Dragger

Tải về

DEMO: https://themeforest.net/item/metrica-responsive-admin-multi-dashboard-template/23997762

BÀI VIẾT LIÊN QUAN