Đồ họa 3.8K

Tổng hợp hình nền được thiết kế cho iPhone X - XS Max - XR - All iPhone

   

Bài viết này giành riêng cho iPhone với nội dung chia sẽ những hình nền đẹp và đơn giản được thiết kế riêng cho iPhone X - Xs - Xs Max - Xr và tất cả các dòng iPhone nói chung, tuy nhiên bạn cũng có thể tải về để cài hình nền cho các dòng điện thoại khác nhưng có thể sẽ không phù hợp như trên iPhone.

Tất cả hình ảnh được lấy từ twitter của @AR72014, bạn cũng có thể truy cập trang này để xem nhiều hình hơn!

Lịch sử cập nhật

  • 25/10/2020: Fusion Circles (v4), Fantasy Sky Space v2
  • 23/08/2020: Comic 6 (Clouds)
  • 13/04/2019: Cập nhật 3 hình nền mới: Pyramids, Waves Colorful, iMac 2019 stock

Fantasy Sky Space v2

Fantasy Sky Space v2
Fantasy Sky Space v2

All iPhone | iPhone X - iPhone 11 Pro Max

Fusion Circles (v4)

Fusion Circles (v4)
Fusion Circles (v4)

All iPhone | iPhone X - iPhone 11 Pro Max

Comic 6 (Clouds)

Comic 6 (Clouds)
Comic 6 (Clouds)

All iPhone | iPhone 11 - 11 Pro Max

Light Paint Multicolors

Light Paint Multicolors
Light Paint Multicolors

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone   

Magic Balls Reflected

Magic Balls Reflected
Magic Balls Reflected

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone   

3D Texture Multicolors

3D Texture Multicolors
3D Texture Multicolors

Download All iPhone 

Pyramids

Pyramids
Pyramids

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone

Waves Colorful

Waves Colorful
Waves Colorful

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone

iMac 2019 stock

iMac 2019 stock
iMac 2019 stock

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone

BÀI VIẾT LIÊN QUAN