Bài viết này giành riêng cho iPhone với nội dung chia sẽ những hình nền đẹp và đơn giản được thiết kế riêng cho iPhone X - Xs - Xs Max - Xr và tất cả các dòng iPhone nói chung, tuy nhiên bạn cũng có thể tải về để cài hình nền cho các dòng điện thoại khác nhưng có thể sẽ không phù hợp như trên iPhone.

Tất cả hình ảnh được lấy từ twitter của @AR72014, bạn cũng có thể truy cập trang này để xem nhiều hình hơn!

Lịch sử cập nhật

  • 13/04/2019: Cập nhật 3 hình nền mới: Pyramids, Waves Colorful, iMac 2019 stock

Light Paint Multicolors

Light Paint Multicolors

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone   

Magic Balls Reflected

Magic Balls Reflected

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone   

3D Texture Multicolors

3D Texture Multicolors

Download All iPhone 

Pyramids

Pyramids

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone

Waves Colorful

Waves Colorful

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone

iMac 2019 stock

iMac 2019 stock

iPhone Xs Max - XR | iPhone Xs - X | All iPhone