Download 1000 Elements Graphics Tool Pack miễn phí [Google Drive + Fshare]

1000 Elements Graphics Tool Pack

Gói này chứa 1000 yếu tố hoạt hình cần thiết để tạo video thú vị. 13 danh mục: Trang trình bày, nền, độ dốc, Lời kêu gọi, Tiêu đề, Yếu tố truyền thông xã hội, Biểu tượng, Hoạt ảnh Logo đơn giản, Đồ họa thông tin, Yếu tố hình dạng, Mô hình thiết bị và Cảnh (Hạt, Bokeh, Rò rỉ ánh sáng, Sương mù, Chảy mực, Nét vẽ & Bắn tung tóe). Tất cả các yếu tố có kiểm soát Màu sắc Cấu trúc đơn giản. Trợ giúp PDF và hướng dẫn bằng video. Đừng lãng phí thời gian của bạn. Bắt đầu bây giờ!

Download 1000 Elements Graphics Tool Pack

Mua ủng hộ tác giả: https://motionarray.com/premiere-pro-templates/1000-elements-graphics-tool-pack-305432

Tải về miễn phí

Demo Video

Exit mobile version