Download Windows 11 bản chính thức từ Microsoft đã phát hành

VIỆT NAM, ngày 5 tháng 10 năm 2021 – Hôm nay, Microsoft chính thức công bố Windows 11 đã chính thức đến tay người dùng thông qua bản nâng cấp miễn phí trên các máy tính chạy Windows 10 đủ điều kiện và máy tính mới đã cài sẵn Windows 11. Được thiết kế hướng đến bảo mật và trải nghiệm cho người dùng, Windows 11 sẽ nâng cao hơn nữa sức sáng tạo và hiệu quả trong công việc.

Theo Microsoft

Yêu cầu hệ thống

Download Windows 11 chính thức, bản ISO x64

Nguồn: https://www.microsoft.com/en-au/software-download/windows11

Exit mobile version