Ubuntu - Linux

Microsoft Edge đã có mặt trên Linux, và đây là hướng dẫn cài đặt

Từ trước đến nay, các sản phẩm của Microsoft không phải là mã nguồn mở và chỉ được phát triển trên hệ điều hành Windows. Trong nỗ lực tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường Linux, Microsoft đã công bố trình duyệt Edge “Microsoft Ignite 2020” có sẵn cho Linux dưới dạng bản xem trước dành cho nhà phát triển.

Ban đầu, trình duyệt Edge được phát hành cùng với Windows 10, sau đó là Mac OS, X Box và Andoird. Bản phát hành Dev là bản xem trước dành cho các nhà phát triển muốn xây dựng và thử nghiệm các trang web và ứng dụng của họ trên Linux.

Trình duyệt Microsoft Edge
Trình duyệt Microsoft Edge

Một số tính năng như đăng nhập vào tài khoản Microsoft hay AAD vẫn chưa sử dụng được và dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, Edge chỉ hỗ trợ tài khoản cục bộ.

Hiện tại, Edge hỗ trợ trên các phiên bản của Linux như Debian, Ubuntu, Fedora và OpenSUSE. Dự kiến Edge sẽ hỗ trợ các nền tảng khác trong thời gian tới.

Có hai cách để cài đặt Microsoft Edge trên Linux

  • Cách 1: Tải xuống tệp .deb hoặc .rpm từ trang Microsoft Edge Inside.
  • Cách 2: Sử dụng Trình quản lý gói cài đặt

Nào, hãy cùng xem cả 2 cách này nhé.

Cài đặt Microsoft Edge bằng tệp .deb hoặc .rpm

Trước tiên, hãy tải xuống tệp .deb hoặc .rpm từ trang Microsoft Edge Inside và cài đặt. Hệ thống của bạn sẽ tự động nhận được các bản cập nhật từ Microsoft Edge trong tương lai.

$ sudo dpkg -i microsoft-edge-*.deb [On Debian/Ubuntu/Mint]
$ sudo rpm -i microsoft-edge-*.rpm [On Fedora/OpenSUSE]
Cài đặt Microsoft Edge trên Ubuntu
Cài đặt Microsoft Edge trên Ubuntu

Cài đặt Microsoft Edge bằng Trình quản lý gói

Dưới đây là cách cài đặt Edge từ dòng lệnh bằng trình quản lý gói phân phối.

Cài đặt Edge trên Debian, Ubuntu và Mint

$ curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
$ sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
$ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
$ sudo rm microsoft.gpg
$ sudo apt update$ sudo apt install microsoft-edge-dev

Cài đặt Edge trên Fedora

$ sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
$ sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
$ sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo
$ sudo dnf install microsoft-edge-dev

Cài đặt Edge trên OpenSUSE

$ sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
$ sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev
$ sudo zypper refresh
$ sudo zypper install microsoft-edge-dev

Đến đây, chắc hẳn bạn đã biết cách cài đặt trình duyệt Edge trên Linux rồi chứ. Mặc dù có nhiều trình duyệt có sẵn trên Linux, nhưng hãy trải nghiệm Edge và chờ các bản phát hành hoàn thiện hơn trong tương lai nhé.

Hãy cài đặt, sử dụng Edge và chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi nhé!

 

Tham khảo: https://www.tecmint.com/install-microsoft-edge-browser-in-linux/

Cùng chủ đề

Trả lời

Back to top button