Sản phẩm

Notepad++ v8 được ra mắt với Darkmode và Fluent Icon hoàn toàn mới

Notepad ++ là một trình chỉnh sửa mã nguồn miễn phí và thay thế Notepad mặc định của windows và hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nó cũng là một trình soạn thảo rất mạnh mẽ, hỗ trợ các plugin để mở rộng các tính năng và khả năng sử dụng đã được tích hợp toàn diện của nó.

Vừa qua, phần mềm này vừa công bố phiên bản v8 chính thức với nhiều thay đổi trong đó có hai thay đổi lớn nhất mà người dùng vẫn mong chờ đó là chế độ tối (Darkmod) và thay đổi các biểu tượng thanh công cụ với ngôn ngữ thiết kế Fluent.

Hướng dẫn cập nhật Notepad++ v8

Với phiên bản này nếu bạn đang dùng v7 thì không thể kiểm tra cập nhật như thông thường được, bạn cần tải gói cài đặt mới về để cập nhật nó

Bước 1: Tải Notepad++ v8 tại: https://notepad-plus-plus.org/downloads/v8/

Bước 2: Thoát notepad++ đang mở nếu có

Bước 3: Tiến hành cài đặt gói cập nhật.

Bật chế độ tối (Darkmode) trong Notepad++ v8

Sau khi cập nhật notepad++ trông vẫn không có gì thay đổi, bạn cần thực hiện một số thao tác để thay đổi nó.

Bật darkmode
Bật darkmode

Bước 1: Mở notepad++, truy cập [Settings] > [Preferences] > [Dark mode]

Bước 2: Chọn enable dark mode

Bước 3: Tắt notepad++ và mở lại để giao diện thay đổi hoàn toàn.

Giao diện tối sau khi thay đổi
Giao diện tối sau khi thay đổi


Theo cảm nhận ban đầu của mình thì chế độ này gọi là “Black mode” thì đúng hơn vì giao diện toàn màu đen hoàn toàn, do đây cũng là phiên bản đầu tiên nên nhiều chỗ vẫn chưa có dark mode như trong cài đặt, trong các plug-in.

Nhưng theo đánh giá chung thì nhìn vẫn nhẹ mắt hơn giao diện sáng, hi vọng notepad++ sẽ được cập nhật và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Cách thay đổi icon Fluent Design trong Notepad++

Như các ảnh bạn thấy ở trên, bộ icon Fluent design của notepad++ của mình đã được bật lên, ban đầu nhìn có vẻ hơi khó sử dụng và không còn quen thuộc như trước, nhưng sử dụng một thời gian mình thấy nó rất đẹp và đồng bộ hoàn toàn với giao diện của phần mềm này.

Vẫn như cài đặt Darkmode, bạn mở tab General và chọn các thiết kế icon theo ý mình tại mục Toolbar.

Fluent UI: small là gói icon nhỏ, với các nét vẻ không tô màu

Filled Fluent UI:small với các icon nhỏ có tô màu bên trong, nhìn đậm hơn.

Fluent UI large
Fluent UI large

 

Ngoài ra, trong bản cập nhật này Notepad++ cũng thêm một chế độ “không phân tâm” (Distraction Free Mode). Bạn có thể bật chế độ này bằng cách chọn [View] > [Distraction Free Mode], sau khi bật trình soạn thảo sẽ mở chế độ toàn màn hình và ẩn toàn bộ các thanh công cụ, chỉ còn lại màn hình văn bản soạn thảo của bạn.

Để thoát chế độ này bạn cần bấm dấu [+] ở gốc trên màn hình.

Notepad++ v8 changelog

– Add Dark Mode.

– ARM64 build is available.

– One button to build them all – build Notepad++ with Scintilla static lib and Boost RegExpr headers.

– Add new Fluent UI icons for toolbar.

– Add new feature “Distraction Free Mode” (Menu “View->Distraction Free Mode”).

– Add new API NPPM_ADDTOOLBARICON_FORDARKMODE for dark mode.

– Add 1 click action (SHIFT-click) on close button to close all tabs in dockable panel.

– Add ability of changing select text foreground color (optional).

– Allow Replace to stop after replacement (optional).

– Fix append extension feature not working in save dialog.

– Add ability to reverse line order.

– Add ability to style only current instance of text.

– Fix duplicated entries in Auto-Completion pop-up window.

– Fix Python Function List not showing functions in some circumstance.

– Enhance Folder as Workspace performance while adding/removing files in bulk.

– Add Ada, Fortran, Fortran77 & Haskell in function lists.

– Improve performance of “Open all” command in Search results.

– Add “Copy Pathnames” command to Search results context menu.

– Catch regex search exceptions and show exception message.

– Add MarkAll Preference settings for case and word.

– Fix regression: Handle “Default Directory” setting correctly in Open/Save File Dialog.

– Fix a special character in UTF16 file crash issue

– Add “Append extension” checkbox to Save As dialog.

– Fix Copy command in Search result is available as there’s no selection.

– Add padding ability in the edit zone.

– Make new tab name translatable.

– Improve character case handling in RegEx.

– Fix dragged out UDL file is not applied to UDL in the new instance.

– Add command line parameter for adding specified string to app title bar.

– Fix Auto-Completion ignoring case issue.

– Fix “Match Whole Word” option being enabled in RegEx Search.

– Fix sort with column key selection that appears after tab characters.

– Fix “Reload Workspace” menu command not working issue.

– Fix view file in Edge browser failure issue if name contains spaces.

– Add ability to avoid accumulating multiple search results.

– Fix UTF-16 decoding/encoding for code points above U+FFFF.

– Fix “Save As” command removing original path from recent files history issue.

– Fix function List button tool tips mixed up issue.

– Remove Microsoft Bing from search engines for Search on Internet command.

Cùng chủ đề

Trả lời

Back to top button