cinnamon

Ubuntu - Linux

11 Môi trường desktop được đánh giá cao trên Linux 2021

Theo wikipedia “Môi trường desktop là một triển khai của desktop metaphor làm cho một nhóm các ứng dụng có thể…

Back to top button