ios

Công nghệ

Cập nhật lên iOS 14.4.2 để vá lỗi bảo mật nghiêm trọng trên iPhone, iPad

Vừa qua, Apple đã ra bản cập nhật bảo mật mới cho iPhone, iPad và cả Apple Watch nhầm vá…

Tweak - Apps

Những tweak hữu ích cần thiết nên cài sau khi Jailbreak iPhone

I. Jailbreak là gì? Jailbreak là gì? Jailbreak là một thủ thuật xử lý giúp người dùng can thiệp vào…

Back to top button