powershell

Thủ thuật Windows

Cách xóa ứng dụng cài sẵn trên Windows 10 bằng PowerShell

Hệ điều hành Windows 10 của Microsoft đi kèm với một số thay đổi và tính năng so với phiên…

Thủ thuật Windows

3 Cách tải file bằng Power Shell trên Windows

Có lẽ điểm mạnh nhất của PowerShell là nó được hoạt động trên môi trường .NET và .NET Framework bao…

Back to top button