SimpleScreenRecorder

Ubuntu - Linux

SimpleScreenRecorder – Ứng dụng quay video màn hình tốt nhất cho Linux

Các công cụ quay video màn hình có thể khá phức tạp đối với nhiều người dùng. Bên cạnh việc…

Back to top button