unikey

Ubuntu - Linux

Hướng dẫn cài ibus-unikey trên Ubuntu 20.04 LTS (fix lỗi gõ có dấu)

Như bạn đã biết, để gõ được tiếng Việt trên Ubuntu ta cần cài đặt bộ gõ ibus-bamboo nhưng đối…

Back to top button