Getlink Instagram miễn phí

Công cụ get link instagram cho phép bạn tải ảnh công khai trên instagram mà theo như bình thường bạn sẽ không tải được, khi get link bạn sẽ được ba chất lượng ảnh trong đó có cả ảnh nguyên gốc khi upload lên của người dùng. Lưu ý: get link instagram chỉ get được những link ở chế độ công khai thôi nhé, chế độ riêng tư thì "bó tay" =)). Nếu bạn muốn get album Instagram hãy vào Download Album Instagram