Tìm ID Facebook

Công cụ Tìm ID Facebook này giúp bạn dể dàng tìm được dãy số là còn gọi là ID của mỗi facebook cá nhân, thông thường việc này rất khó khăn với một số người hoặc rất tốn thời gian soi source code với những facebook đã đặt tên riêng, không còn chuỗi id trong đường dẫn trang cá nhân nữa. Với công cụ Tìm ID Facebook bạn thật dễ dàng để lấy được id facebook của bất kỳ ai, nhưng có một điều kiện nhỏ là "facebook của người đó bật công khai và có thể tìm thấy trong phần cài đặt bảo mật", xem thêm phần cài đặt tại privacy settings

Xin lỗi! Chúng tôi không tìm thấy ID Facebook này.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đúng địa chỉ như trong phần mô tả của chúng tôi.
Những địa chỉ facebook nào hợp lệ?
Dưới đây là một số ví dụ về địa chỉ facebook cá nhân hợp lệ, có thể lấy được id:
  • https://www.facebook.com/chauthainhan
  • https://m.facebook.com/chauthainhan
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004887041534
Chúng tôi không thể lấy id của tên người dùng,trang chủ facebook, hay email:
  • https://www.facebook.com
  • Sally Struthers
  • sally@struthers.com