Chia sẽ kho Vector Tết 2021 cho dân thiết kế đồ họa

Chia sẽ kho Vector Tết 2021 cho dân thiết kế đồ họa

Kho vector Tết 2021 được tổng hơp từ nhiều nguồn bao gồm các vector đào, mai, bánh chưng bánh dày, vector 12 con giáp... và lịch tết 12 Con giap.part1.rar 12 Con giap.part2.rar 12 Con giap.part3.rar Bao Li Xi .ai Bao li xi.rar Baptism_Invite_Card_Template_with_Cross.rar Binh gom - binh co.rar Bo...

Hướng dẫn tạo VPS miễn phí với Google Colab

Hướng dẫn tạo VPS miễn phí với Google Colab

Google Colab là gì? Google Colab (Google Colaboratory) là một dịch vụ miễn phí của Google nhằm hỗ trợ nghiên cứu và học tập về AI. Colaboratory cung cấp môi trường Code như Jupyter Notebook và có thể sử dụng GPU và TPU miễn phí. ... Mở Notebook từ Google...

Chia sẽ kho tài nguyên đồ họa tổng hợp (2020)

Chia sẽ kho tài nguyên đồ họa tổng hợp (2020)

Đây là kho tài nguyên đồ họa được tổng hợp của năm 2020 từ nhiều nguồn khác nhau, với kho tài nguyên tổng hợp bao gồm vector, plugin, action, mockup cho thiết kế đồ họa nay bạn tha đồ sử dụng vì nó miễn phí nhé. Kho đồ họa tổng...