Thủ thuật tổng hợp

Hướng dẫn cài PHP-CS-Fixer cho VS Code đúng cách, hoạt động 100%

Tại sao phải cài PHP-CS-Fixer cho VS Code?

Nếu bạn là lập trình viên PHP thì đây là một extension nhất thiết phải có vì nó giúp bạn làm đẹp code, nhìn vào sẽ gọn gàn và dễ debug hơn,…

Hướng dẫn cài đặt PHP-CS-Fixer cho VS Code

Ban đầu mình cũng gà nên việc cài đặt và cấu hình nó khá là lu bu, nhưng khi nó đã work rồi thì vô cùng đơn giản và mình muốn chia sẽ sự đơn giản đó cho các bạn.

[!] Hướng dẫn này được thực hiện trên Windows, mọi thứ bạn cần có bây giờ là.

 1. Mở VS Code truy cập Extension và tìm đến php cs fixer => chọn Install. (Link Marketplace)
php cs fixer vscode
 1. Mở cmd hoặc Terminal gõ lệnh cài đặt php-cs-fixer toàn cục.
composer global require friendsofphp/php-cs-fixer

Khi cài đặt mặc định nó sẽ nằm trong đường dẫn như sau:

C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\Composer\vendor
 1. Cấu hình extension. Mở settings.json và dán cấu hình sau vào bên dưới, thay đổi USERNAME của bạn lại nữa nhé.
 "[php]": {
  "editor.formatOnSave": false, //muốn auto format khi save thì set true
  "editor.defaultFormatter": "junstyle.php-cs-fixer",
 },
 "php-cs-fixer.exclude": [
 ],
 "php-cs-fixer.executablePath": "${extensionPath}/php-cs-fixer.phar",
 "php-cs-fixer.onsave": false,
 "php-cs-fixer.rules": "@PSR12",
 "php-cs-fixer.config": "C:/Users/[USERNAME]/AppData/Roaming/Composer/vendor/bin/config.php_cs",
 "php-cs-fixer.allowRisky": false,
 "php-cs-fixer.pathMode": "override",
 "php-cs-fixer.autoFixByBracket": true,
 "php-cs-fixer.autoFixBySemicolon": false,
 "php-cs-fixer.formatHtml": true,
 "php-cs-fixer.documentFormattingProvider": true,
 "php-cs-fixer.executablePathWindows": "php-cs-fixer.bat",

Trong cài đặt này có mục “php-cs-fixer.allowRisky”: false, đây là cài đặt cho phép thay đổi && thành “and”; || thành “or” điều này có thể phá vỡ cấu trúc code của bạn nên hãy để nó là false.

php cs fixer settings
Đây là cài đặt của mình

4. Tải file config.php_cs chép vào thư mục bin của composer hoặc bất kỳ thư mục nào bạn thích, do cài đặt ở trên mình để trong thư mục “bin” nên mình sẽ chép vào đó.

config php cs

5. Khởi động lại VS Code sau đó mở một file php lên tiến hành kiểm tra format đã ổn chưa bằng cách nhấn ALT + SHIFT + F hoặc Chuột phải => Format Document.

php cs fixer format document

Nếu bạn nhìn thấy php-cs-fixer is formatting and finishing ở thanh trạng thái là mọi thứ đã ổn rồi đấy.

Bạn có thể chỉnh sửa các rule trong file config.php_cs theo rule này nhé.

Hy vọng hướng dẫn này hữu ích cho bạn và giúp bạn tiết kiệm hàng giờ cố gắng tìm ra cách cài đặt nếu bạn là người mới sử dụng PHP-CS-Fixer. Hãy cho tôi biết trong phần nhận xét về cách bạn cài đặt PHP-CS-Fixer.

Tham khảo

Cùng chủ đề

Trả lời

Back to top button