Khóa học

Tải miễn phí khóa học: 11 Chuyên đề luyện tập về hàm Excel

11 Chuyên đề luyện tập về hàm Excel

Tổng quan khóa học

  • Học viên học và luyện tập các hàm Excel thông qua khoá học này sẽ giải quyết tốt các yêu cầu phức tạp trong đề thi Excel ở các trường đại học, những hội đồng thi
  • Thành thạo các hàm hay được hỏi trong các kì thi, kiểm tra đầu vào, đầu ra
  • Thành thạo các kĩ thuật lồng ghép và xử lý dữ liệu bằng hàm
  • Thành thạo các hàm dò tìm, các hàm điều kiện, hàm IF lồng nhau
  • Thành thạo các hàm thống kê, tính toán theo 1 điều kiện và nhiều điều kiện

Lợi ích từ khoá học

Cùng chủ đề

Trả lời

Back to top button